chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Systemy hydroizolacji ALPOL

25.05.2007
Firma Alpol Gips w odpowiedzi na zapotrzebowanie z rynku, opracowała zestawy produktów do hydroizolacji w obiektach budowlanych. Istniejące zestawy produktów tworzące systemy: ALPOL HYDRO PLUS (łazienki, kuchnie, itp.) i ALPOL HYDRO PLUS T (tarasy, balkony), uzupełnione zostały nowym systemem ALPOL AQUA PLUS, przeznaczonym do uszczelnień obiektów, takich jak: baseny, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, itp. Poniżej przedstawiamy krótkie opis systemów.

Chemia budowlana - Systemy hydroizolacji ALPOL

ALPOL HYDRO PLUS - Łazienki, kuchnie i inne pomieszczenia narażone na wilgoć


System ALPOL HYDRO PLUS zapewnia kompleksowe wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego w łazienkach i kuchniach, w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz w budynkach użyteczności publicznej, zarówno w obiektach remontowanych jak i nowowznoszonych. System ten, przeznaczony jest do izolacji powierzchni poziomych i pionowych pod okładzinami wymagającymi spoinowania ( płytki ceramiczne, marmur, gres, itp.). Prawidłowe wykonanie hydroizolacji podpłytowej, ogranicza degradację podłoża pod względem mechanicznym (odspojenia płytek) i biologicznym (powstawanie pleśni i grzybów).
Podstawowe elementy składowe systemu ALPOL HYDRO PLUS to: do hydroizolacji ( grunt krzemianowo-polimerowy do podłoży mineralnych ALPOL AG 707 i folia hydroizolacyjna ALPOL AH 751); do przyklejania okładzin (kleje cementowe w zależności od podłoża i warunków pracy: klej uelastyczniony do gresu ALPOL AK 511, klej szybkowiążący elastyczny ALPOL AK 512, klej elastyczny ALPOL AK 513, klej do marmuru elastyczny biały ALPOL AK 514, klej do gresu elastyczny ALPOL AK 515, klej upłynniony wysoko elastyczny ALPOL AK 516, klej upłynniony elastyczny średniowarstwowy do okładzin ceramicznych ALPOL AK 517; do wypełniania fug między płytkami (kolorowe spoiny cementowe do fug wąskich od ALPOL AS 210 do ALPOL AS 295 oraz fug szerokich od ALPOL AS 200 do ALPOL AS 287; zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760); materiały pomocnicze (taśma uszczelniająca, narożniki, mankiety, sznury dylatacyjne, silikony).

REKLAMA:


ALPOL HYDRO PLUS T - Tarasy, balkony, loggie


Do kompleksowego wykonywania hydroizolacji na tarasach, balkonach i loggiach w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz w budynkach użyteczności publicznej, zarówno w obiektach już istniejących jak i nowowznoszonych, przeznaczony jest system ALPOL HYDRO PLUS T. W systemie tym zabezpieczamy izolowaną powierzchnię produktami tworzącymi układy warstw w następującej kolejności: warstwa izolacyjno - przesuwna, izolacja termiczna, warstwa dociskowa, podpłytowa izolacja przeciwwilgociowa, okładzina z płytek. Należy pamiętać, że użytkowe warstwy balkonów i loggii narażone są na szczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji.
W okresie intensywnego nasłonecznienia, powierzchnia balkonu, tarasu, loggii może nagrzewać się do temperatury przekraczającej 70oC i może w skutek opadów atmosferycznych, zostać schłodzona do temperatury 10-12 oC. Skutkuje to, powstawaniem silnych naprężeń skurczowych i zmian wymiarowych górnej warstwy układu balkonu, będących wynikiem rozszerzalności termicznej materiału. Jednocześnie wymiary płyty konstrukcyjnej nie ulegają znaczącym zmianom. W okresach zimowych elementy balkonu, tarasu, loggii narażone są na temperatury ujemne sięgające -30oC.
Produkty składowe systemu ALPOL HYDRO PLUS T: dla warstwy podkładowej – posadzka podkładowa ALPOL AP 400, dla warstwy izolacji podpłytowej – grunt krzemianowo-polimerowy ALPOL AG 707 i zaprawa uszczelniająca ALPOL AH 752; do przyklejania warstwy okładziny - kleje cementowe ALPOL AK 517, ALPOL AK 516, ALPOL AK 515, ALPOL AK 513 i ALPOL AK 512; do wypełniania spoin między płytkami - zaprawa epoksydowa ALPOL AH 760; materiały pomocnicze.

ALPOL AQUA PLUS - Baseny, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków


Dla takich obiektów przeznaczony jest system ALPOL AQUA PLUS, który umożliwia kompleksowe wykonywanie warstw użytkowych i izolacji w basenach z nieckami wykonanymi ze zbrojonego betonu, zwykłego lub wodoszczelnego.
Baseny betonowe w zależności od usytuowania (wewnętrzne, zewnętrzne) narażone są na ciągłe oddziaływanie wilgoci i wody. Niezależnie gdzie basen jest usytuowany oddziaływują na jego konstrukcję zmienne czynniki zewnętrzne (temperatura, parcie wody od wewnątrz i gruntu z zewnątrz, środki chemiczne używane do uzdatniania wody i czyszczenia niecki). W zależności od przeznaczenia basenu woda znajdująca się w nim może być słodka (baseny pływackie, rekreacyjne), słona – morska (nadmorskie baseny rekreacyjne, sanatoryjne, rehabilitacyjne), mineralizowana (baseny sanatoryjne, termalne).
Zestaw systemowych produktów umożliwia wykonanie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej niecki basenowej. Izolacja zewnętrzna składa się z gruntu - emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz izolacji - bitumicznej masy uszczelniającej ALPOL AH 741. Hydroizolacja wewnętrzna składa się z gruntu krzemianowo-polimerowego ALPOL AG 707 i zaprawy wodoszczelnej do basenów ALPOL AH 753. Do przyklejania płytek basenowych zalecamy elastyczne kleje cementowe - ALPOL AK 517, ALPOL AK 516 na podłoża poziome i ALPOL AK 513, ALPOL AK 512 na podłoża pionowe. Do wypełniania spoin między płytkami, proponujemy zaprawę epoksydową ALPOL AH 760. Dodatkowe materiały pomocnicze: taśmy, mankiety, sznury są identyczne jak w systemach ALPOL HYDRO PLUS i ALPOL HYDRO PLUS T.

Fundamenty, ściany piwnic


Do wykonywania trwale elastycznych hydroizolacji części podziemnych budowli (fundamentów, ścian piwnic), można wykorzystać zestaw produktów z systemu ALPOL AQUA PLUS na bazie bitumiczno-polimerowej, emulsję bitumiczną ALPOL AH 740 i bitumiczną masę ALPOL AH 741. Można również zastosować produkty na bazie cementowo-polimerowej z systemów: ALPOL AQUA PLUS i ALPOL HYDRO PLUS T (grunt krzemianowo-polimerowy ALPOL AG 707, zaprawę wodoszczelną ALPOL AH 753 i zaprawę uszczelniającą ALPOL AH 752). Masa bitumiczna ALPOL AH 741, umożliwia dodatkowo, przyklejanie płyt styropianowych i ze styropianu ekstrudowanego w przypadku ocieplania części podziemnych budowli.

Źródło: Alpol

Autor: PIOTROWICE II - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.9)

STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl korter.pl
Copyright 2024 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt