chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

PCI Nanofug®

Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin

  właściwości  

- do wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych: płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki łupane, płytki z kamionki szlachetnej, mozaika porcelanowa, mozaika szklana, płytki ceglane oraz cotto;
- do wszystkich szerokości spoin: do spoinowania spoin wąskich, jak np. w okładzinach mozaikowych, aż po szerokie spoiny między płytkami z klinkieru łupanego;
- powierzchnia trudnobrudząca i hydrofobowa, dzięki minimalnej absorpcji wody;
- w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, pod natryskami, na balkonach, tarasach, do fasad. W obiektach publicznych i przemysłowych narażonych na silne obciążenie wodą, np. w pomieszczeniach z natryskami, saunach, toaletach. W obiektach handlowych i wystawienniczych;
- na jastrychach z ogrzewaniem, jastrychach suchych, betonowych elementach prefabrykowanych, płytach gipsowo-kartonowych, dylach gipsowych, płytach wiórowych, posadzkach drewnianych oraz w obiektach narażonych na duże wahania temperatury;
- zakres stosowania: wewnątrz, na zewnątrz, posadzki, ściany.

  zastosowanie  

- Do wnętrz i na zewnątrz.
- Do podłóg i ścian.
- Do wszystkich szerokości spoin: do spoinowania spoin wąskich, jak np. w okładzinach mozaikowych, aż po szerokie spoiny między płytkami z klinkieru łupanego.
- Do wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych: płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki łupane, płytki z kamionki szlachetnej, mozaika porcelanowa, mozaika szklana, płytki ceglane oraz cotto.
- W pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, pod natryskami, na balkonach, tarasach, do fasad. W obiektach publicznych i przemysłowych narażonych na silne obciążenie wodą, np. w pomieszczeniach z natryskami, saunach, toaletach.
- W obiektach handlowych i wystawienniczych. Na jastrychach z ogrzewaniem, jastrychach suchych, betonowych elementach prefabrykowanych, płytach gipsowo-kartonowych, dylach gipsowych, płytach wiórowych, podłogach drewnianych oraz w obiektach narażonych na duże wahania temperatury.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Wzmocniony worek z uchwytem 15 kg, torebka 4 kg, torebka 2 kg
Składowanie:
Składowanie w suchym i chłodnym miejscu nie przechowywać długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C. Trwałość składowania ok. 12 miesięcy
Szczeliny natychmiast po ułożeniu płytek oczyścić na głębokość płytek. Zaprawę do osadzania lub zaprawę klejową pozostawić do utwardzenia.
1 Do czystego naczynia do mieszania nalać wodę zarobową (patrz proporcje mieszanki). Dodać PCI Nanofug i wymieszać za pomocą odpowiedniego urządzenia do mieszania (np. firmy Collomix) w postaci nasadki na wiertarkę do uzyskania plastycznej zaprawy bez grudek.
2 Po upływie ok. 3 minut czasu dojrzewania ponownie zamieszać.
3 Wypełnić szczeliny za pomocą gumowej packi do spoinowania i pozostawić do momentu wstępnego związania. Ewentualnie wyrównać PCI Nanofug jeszcze raz do lica. Po wstępnym związaniu (test palcem) przemyć lekko wilgotną stabilną gąbką lub pacą z gąbką.
4 Po wyschnięciu usunąć pozostałe zacieki z okładziny za pomocą lekko wilgotnej gąbki.
Nie używać PCI Nanofug przy temperaturze podłoża poniżej +5 °C lub powyżej +25 °C oraz w przypadku narażenia na oddziaływanie cieplne, wilgoci lub przeciągu. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają czas użycia. Świeżo spoinowane okładziny na zewnątrz należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi oraz silnymi przeciągami poprzez nakrycie folią. Dla uzyskania optymalnej hydratacji zaprawy do spoinowania, zwłaszcza w przypadku niechłonnych płytek i podłoży, należy utrzymywać spoiny w dobrym nawilżeniu przez spryskiwanie wodą. W przypadku jeśli po wyschnięciu na okładzinie ceramicznej pozostaną białe zacieki, można je usunąć po 2 - 3 dniach za pomocą środka do usuwania zacieków PCI Zementschleier-Entferner alkalisch. Wcześniej dokładnie zmoczyć spoiny i okładzinę. Powtórzyć z dużą ilością wody po zmyciu zacieków. Nie wolno stosować PCI Nanofug zamiennie z systemami uszczelniającymi według obowiązujących norm. Powierzchnie, które często czyszczone są za pomocą urządzeń czyszczących pod ciśnieniem lub za pomocą środków do czyszczenia zawierających kwas, lub które narażone są na działanie wody z wolnym agresywnym w stosunku do cementu kwasem węglowym, należy spoinować za pomocą PCI Durapox NT plus lub PCI Durapox NT. W przypadku spoinowania antypoślizgowych lub chropowatych okładzin podłogowych należy usunąć starannie zacieki jeszcze przed utwardzeniem (wykonać spoinowanie próbne oraz próbne czyszczenie). W przypadku polerowanej kamionki szlachetnej może dojść do osadzania się cząstek pigmentów w mikroporach na powierzchni płytek. Dlatego też nie jest wskazany duży kontrast barwny pomiędzy płytką i spoiną. W razie wątpliwości wykonać próbne spoinowanie. Przed spoinowaniem zabezpieczyć obrzeżne szczeliny łączące oraz szczeliny dylatacyjne poprzez wetknięcie pasków styroporowych lub profili z gąbki. Przed spoinowaniem elastycznym usunąć paski ochronne. Zamknąć elastycznie spoiny między powierzchniami płytek, elementami wbudowanymi i przejściami rurowymi oraz spoiny narożne i spoiny łączące za pomocą PCI Silcofug E lub PCI Silicoferm S, zaś spoiny na fasadzie za pomocą PCI Elritan 100. W obrębie jednego obiektu używać w miarę możliwości wyłącznie zaprawy do spoinowania o tym samym numerze partii. Mieszanie PCI Nanofug z piaskiem kwarcowym może spowodować lekką zmianę oryginalnego koloru. W przypadku spoinowania czarną fugą należy liczyć się ze zwiększonym nakładem pracy przy zmywaniu okładziny po zafugowaniu. Przed stosowaniem agresywnych środków czyszczących do powierzchni okładziny, fugi gruntownie zwilżyć wodą. Po czyszczeniu okładziny całą powierzchnię gruntownie zmyć dużą ilością wody. Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą lub suchą mieszanką PCI Nanofug. Nie używać do czyszczenia suchych szmatek. W przeciwnym wypadku zachodzi niebezpieczeństwo odbarwienia wskutek wtarcia zaschniętej zaprawy do spoinowania w wilgotną jeszcze spoinę. Do spoinowania na basenach pływackich należy używać PCI Durafug NT lub PCI Durapox NT/NT plus. Do spoinowania w zbiornikach wody pitnej należy używać PCI Durafug NT lub Durapox KTW. Trwałość składowania: w miejscu chłodnym i suchym ok. 12 miesięcy. Odpowiednie narzędzia można nabyć np. w: Collomix GmbH Horchstraße 2 85080 Gaimersheim www.collomix.de Bezpośrednio po użyciu oczyścić narzędzia wodą. Po zaschnięciu resztki produktu można usunąć tylko mechanicznie.
Zużycie: ok.
1. płytki 20 x 30 cm: 230 g/m2; płytki 20 x 20 cm: 300 g/m2(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka)
2. mozaika średnioformatowa 5 x 5 cm: 700 g/m2 (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka)
3. płytki łupane 24 x 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2 (spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka)
Baza materiałowa: mieszanka suchych zapraw z uelastyczniającymi tworzywami sztucznymi. Przy użyciu brak szkodliwego dla zdrowia pylicogennego pyłu kwarcowego.
Składniki: 1-składnikowy
Konsystencja: proszkowa
Dane o technice stosowania:
Szerokość spoiny 1 do 10 mm, powyżej 10 mm z domieszką 25% piasku o frakcji 0,1 do 0,4 mm (Quarzsand F 32).
Zużycie:
- Płytki 30 x 30 cm (szerokość spoiny 5 mm, głębokość spoiny 8 mm) ok. 400 g/m2
- Płytki 20 × 20 cm (szerokość spoiny 5 mm, głębokość spoiny 8 mm) ok. 600 g/m2
- Mozaika średnioformatowa 5 × 5 cm (szerokość spoiny 2 mm, głębokość spoiny 6 mm) ok. 700 g/m2
- Płytki łupane 24 × 11,5 cm (szerokość spoiny 8 mm, głębokość spoiny 10 mm) ok. 1 500 g/m2
Wydajność:Worek 15 kg wystarcza na około:
- Płytki 30 x 30 cm (szerokość spoiny 5 mm, głębokość spoiny 8 mm) 37,5,0 m2
- Płytki 20 × 20 cm (szerokość spoiny 5 mm, głębokość spoiny 8 mm) 25,0 m2
- Mozaika średnioformatowa 5 × 5 cm (szerokość spoiny 2 mm, głębokość spoiny 6 mm) 21,0 m2
- Płytki łupane 24 × 11,5 cm (szerokość spoiny 8 mm, głębokość spoiny 10 mm) 10,0 m2
Torebka 4 kg wystarcza na około (odpowiednio): 10,0 m2, 6,6 m2, 5,6 m2, 2,6 m2
Ilość wody zarobowej na:
- 1 kg proszku - ok. 0,25 l
- torebka 4 kg - ok. 1,0 l
- worek 15 kg - ok. 3,75 l
Temperatura użycia: (materiału i podłoża) +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania: ok. 3 minut
Czas użycia*: ok. 40 minut
Czasy twardnienia*:
- wytrzymałość na deszcz po ok. 4 godzinach
- możliwość wchodzenia po ok. 4 godzinach
- pełne obciążenie po ok. 24 godzinach
Odporność na temperaturę: -20 °C do +80 °C
* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają te czasy.

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl korter.pl
Copyright 2023 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt