chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Historic Kalkfarbe

Farba wapienna wewnętrzna

  właściwości  

Podstawowymi składnikami farby wapiennej Remmers Historie Kalkfarbe są wapno dyspergowane jako spoiwo oraz wypełniacze węglanowe. Remmers Historie Kalkfarbe nie zawiera dyspersji tworzyw sztucznych. Jako naturalna farba mineralna Remmers Historie Kalkfarbe nie zawiera krzemianów i nie wytwarza krzemionki podczas wiązania z podłożem. Dlatego farba Remmers Historic Kalkfarbe nie działa na powierzchnię podłoża uszczel-niająco ani utwardzająco i przez to jest całkowicie odwracalna. Farba Remmers Historic Kalkfarbe wykazuje aktywność kapilarną, tzn. jest przepuszczalna nie tylko dla pary wodnej ale także dla wody w stanie ciekłym.

  zastosowanie  

Ze względu na swój skład i wynikające z tego właściwości techniczne (patrz wyżej) farba Remmers Historic Kalkfarbe nadaje się szczególnie do stosowania wewnątrz budynków na tynkach glinianych, wapiennych, wapienno-cementowych i innych tynkach mineralnych oraz na kamieniu naturalnym, betonie i innych nasiąkliwych, mineralnych podłożach. Farba Remmers Historic Kalkfarbe, ze względu na swoje cechy charakterystyczne i naturalne, czysto mineralne składniki, nadaje się przede wszystkim do prac w konserwacji zabytków oraz w „budownictwie ekologicznym". Zestaw dopasowanych do siebie produktów systemu farb wapiennych Remmers Historic Kalkfarbe, oparty na wapnie dyspergowanym, otwiera szerokie spektrum najrozmaitszych, kreatywnych zastosowań i możliwości dekoracyjnego wykańczania powierzchni.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie: Pojemnik z tworzywa sztucznego 20 kg
Składowanie:W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym, ale chronionym przed mrozem, ok. 12 miesięcy.
Podłoże musi być suche, czyste, nośne, pozbawione luźnych cząstek, pyłu, środków do szalunków, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające powłoki oraz stare, zniszczone farby dyspersyjne należy starannie usunąć. Nasyconą spoiwem i stwardniałą warstwę wierzchnią tynku przeznaczonego do pokrycia powłoką należy najpierw usunąć. Stare powłoki klejowe i wapienne należy całkowicie zmyć. Mocno chłonące podłoża, przed naniesieniem powłoki Remmers Historic Kalkfarbe, należy zwilżyć. Chłonność podłoża należy sprawdzić na wystarczająco dużej powierzchni próbnej. Podczas wykonywania powłoki należy przestrzegać wytycznych wykonawczych VOB, część C rozdział 3.1.3. Dla uniknięcia śladów łączenia, większe połączone ze sobą powierzchnie należy pokrywać w jednym ciągu, bez przerw.

Nierówne, nośne powierzchnie i ubytki należy wyrównać szpa-chlówką Remmers Historic Kalkspachtel (nr art. 6562).

Jeżeli wymagane jest ujednolicenie faktury podłoża, należy nanieść szlam wapienny Remmers Historic Kalkschlämme (nr art. 6566).
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża nanosi się farbę Remmers Historic Kalkfarbe w dwóch cyklach. W zależności od celu stosowania można rozcieńczyć farbę dodając maks. 10% wody.

Farbę nakłada się pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Przed nakładaniem metodą natrysku bezpowietrznego (airless) należy farbę dokładnie wymieszać i przecedzić przez sito. Nie nakładać przy temperaturach poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).
Produkty systemu farb wapiennych Remmers Historic Kalkfarbe (farba, szlam, szpachlówka, szpa-chlówka drobnoziarnista, farby barwiące) można ze sobą dowolnie zestawiać. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie dowolnego odcienia koloru i faktury powierzchni.

Dodawanie obcych, nie należących do systemu domieszek (np. olej, kazeina) jest niedopuszczalne. Dla uniknięcia śladów łączenia należy pokrywać mokre na mokre w jednym ciągu. Zastosowane czysto mineralne składniki farby Remmers Historic Kalkfarbe podlegają naturalnym wahaniom. Dlatego na połączonych ze sobą powierzchniach należy stosować wyłącznie materiał z jednej partii produkcyjnej! Rodzaj i częstość pielęgnacji (np. przez późniejsze zwilżenie) prowadzi - podobnie jak np. różne warunki klimatyczne w pomieszczeniach - do różnie w wyglądzie systemu Remmers Historie Kalkfarbe (np. do intensyfikacji koloru). Dlatego ostatecznie uzyskiwany odcień należy wcześniej sprawdzić na odpowiedniej, wystarczająco dużej powierzchni próbnej. Różnice w odcieniu wynikające z wymienionyeh powodów nie stanowią wady produktu.

Podane wskazówki odnoszą się do stosowania systemu farb wapiennych Remmers Historic wewnątrz budynków.
Dane techniczne w momencie dostawy:
Spoiwo:wapno dyspergowane
Gęstość: 1,54 g/cm3
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem, pędzlem i natryskiwania
Rozcieńczalnik: woda
Odczyn pH: >11

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
najcześciej czytane najcześciej czytane
Najczęściej czytane
CEMEX edukuje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” w Rudnikach
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt