chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » AkzoNobel osiąga 16% wzrost i znaczącą poprawę rentowności za I kw. 2021 r.

AkzoNobel osiąga 16% wzrost i znaczącą poprawę rentowności za I kw. 2021 r.

22.04.2021
Ważne wydarzenia w I kwartale 2021 r.

-Przychody wyższe o 10% (i o 16% po stałych kursach walut1) przy silnym wzroście w Azji
-Wzrost rentowności sprzedaży (ROS)2 do 13,6% (I kw. 2020 r.: 10,4%)
-Program odkupu akcji o wartości 300 mln EUR został zakończony 16 kwietnia 2021 r., a kolejny, o wartości 1 mld EUR, rusza 27 kwietnia 2021 r.
-Zakończenie przejęcia Titan Paints w Hiszpanii w marcu 2021 r.

Chemia budowlana - Fot. AkzoNobel
Fot. AkzoNobel

I kw. 2021 r. (w porównaniu z I kw. 2020 r.)


-Przychody wzrosły o 10% (i o 16% po stałych kursach walut), za sprawą 16-proc. wzrostu wolumenu i 2-proc. wzrostu cen, możliwego głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi popytu na rynkach. W porównaniu z I kw. 2019 r.* przychody zwiększyły się o 10% po stałych kursach walut
-Zysk operacyjny – wzrost o 62% do 303 mln EUR (w 2020 r.: 187 mln EUR); wzrost marży operacyjnej do 13,4% (w 2020 r.: 9,1%)
-Skorygowany zysk operacyjny3 – wzrost o 43% do 307 mln EUR (w 2020 r.: 214 mln EUR), nie obejmuje negatywnego wpływu zidentyfikowanych pozycji w kwocie 4 mln EUR, związanych głównie z inicjatywami w zakresie transformacji (w 2020 r.: negatywny wpływ zidentyfikowanych pozycji związanych z transformacją wyniósł 27 mln EUR)
-Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 129 mln EUR, dając wypływ w kwocie 31 mln EUR (w 2020 r.: wypływ 160 mln EUR)
-Zysk netto z całej działalności: wzrost o 90% do 217 mln EUR (w 2020 r.: 114 mln EUR)
-Zysk na 1 akcję (EPS) z całej działalności wyższy o 95% – na poziomie 1,15 EUR (w 2020 r.: 0,59 EUR); skorygowany zysk na 1 akcję (EPS)4 z działalności kontynuowanej wyższy o 66% – na poziomie 1,18 EUR (w 2020 r.: 0,71 EUR)
* Dane porównawcze za I kw. 2019 r. podano, aby umożliwić prawidłowe porównanie w świetle skutków COVID-19 w 2020 r.
REKLAMA:


Komentarz Thierry’ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:


„W tym kwartale wypracowaliśmy doskonałe wyniki – 16-proc. wzrost przychodów przy poprawie rentowności. To tylko pokazuje, jak wspaniale przeszliśmy od pomyślnej realizacji celu 15% do 2020 r. do mocnego startu naszej nowej strategii Grow & Deliver, która już wywiera pozytywny wpływ na nasze wyniki.

Bieżące wyzwania związane z surowcami to problem całej branży. Jestem bardzo dumny z tego, jak nasi pracownicy współpracują z klientami, radząc sobie jednocześnie z tym istotnym problemem. W przyszłości będziemy nadal skupiać się na kompensowaniu rosnących kosztów surowców różnymi inicjatywami cenowymi i dyscypliną kosztową, żeby utrzymać ten trend i umacniać fundamenty naszego wzrostu.”

Chemia budowlana - AkzoNobel osiąga 16% wzrost i znaczącą poprawę rentowności za I kw. 2021 r.

Ważne wydarzenia
Partnerstwo Polar Pod przesuwa granice badań naukowych


AkzoNobel zaangażował się w pionierską ekspedycję wokół Antarktydy. Polar Pod umożliwi naukowcom zbadanie Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego, który ma duży wpływ na klimat Ziemi. Producent wesprze finansowo 1000-tonową platformę przez najbliższe pięć lat, od budowy platformy do zakończenia jej trzyletniej misji, która ma się rozpocząć w grudniu 2023 roku.

Innowacyjna technologia aplikacyjna od Qlayers w ramach programu Paint the Future


Firma zainwestowała w pionierską technologię nakładania farb opracowaną przez Qlayers – jednego ze zwycięzców konkursu dla startupów Paint the Future przeprowadzonego w 2019 r. Innowacyjny system przemysłowy Qlayers to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które jest bezpieczniejsze, dokładniejsze i szybsze od stosowanego obecnie malowania ręcznego. Dzięki wyeliminowaniu nadmiernego natryskiwania pozwala również trwale obniżyć koszty.

Samodzielne malowanie stało się proste dzięki nowej linii produktowej Dulux


W Wielkiej Brytanii wprowadzono nową linie produktowa Dulux Simply Refresh, która pozwala odświeżyć ściany poprzez położenie tylko jednej powłoki. Nowe produkty są dostępne w dwóch starannie przygotowanych paletach kolorów – One Coat oraz Feature Wall – obejmujących zarówno kolory neutralne, jak i bardziej wyraziste. Poza ułatwieniem malowania nowe produkty pozwolą również zaoszczędzić cenny czas.

Na czele wyścigu po farby proszkowe dla e-mobilności


Globalny popyt na samochody elektryczne – i ogólnie e-mobilność – nieustannie rośnie, dlatego AkzoNobel rozwija w obszarze Power Coatings zaawansowane technologie, które pozwolą zaspokoić coraz większe potrzeby klientów i wesprą branżę w drodze ku przyszłości.Obecnie oferuje specjalne farby proszkowe, które są przeznaczone dla producentów pojazdów elektrycznych i podzespołów do nich. Koncern wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, którzy szukają światowej klasy rozwiązań do ochrony silników, akumulatorów i jednostek magazynowania energii.

Zakończenie przejęcia Titan Paints w Hiszpanii


Producent sfinalizował nabycie 100% udziałów Industrias Titan S.A.U. (Titan Paints), Wzmocnił w ten sposób swoją pozycję w segmencie farb w Hiszpanii i stał się jednym z liderów rynku w regionie. Transakcja obejmowała trzy zakłady produkcyjne oraz siedem centrów logistycznych i usługowych dla farb dekoracyjnych, w tym jeden z najnowocześniejszych europejskich zakładów produkujących farby wodne, położony w pobliżu Barcelony. Spółka generowała przychody rzędu 80 mln EUR. Titan Paints, mające również znaczącą pozycję w Portugalii, to jedna z najbardziej znanych hiszpańskich marek. Spółka dzieli z AkzoNobel chęć tworzenia innowacyjnych produktów spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju, a większość jej portfela produktowego cieszy się dobrze zasłużonym uznaniem ze względu na parametry przyjazne dla środowiska.

Perspektywy:


AkzoNobel chce rozwijać się co najmniej w tym samym tempie, co rynki, na których jest obecny. Choć trendy będą różnić się w zależności od regionu i segmentu, spodziewane są dalsze problemy związane z dostawami surowców i wzrostem inflacji, zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale. Producent realizuje więc działania w zakresie zarządzania marżami i dyscypliny kosztów, których celem jest wzrost rentowności sprzedaży o 50 punktów bazowych. Spółka chce osiągnąć docelowy wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 1-2-krotności długu netto/EBITDA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

Raport za I kwartał 2021 r. można przeczytać i pobrać pod adresem https://akzo.no/Q12021-Report1 Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

2 ROS jest to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów; ROS po wyłączeniu kosztów niealokowanych był wykazywany w związku ze strategią „Wspólne zwyciężanie: 15% do 2020 r., ale nie jest już podawany

3 Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji

4 Skorygowany zysk na akcję jest to podstawowy zysk na akcję z działalności operacyjnej, z wyłączeniem pozycji zidentyfikowanych i dotyczących ich podatków

Niniejsza informacja prasowa obejmuje informacje za wskazany kwartał. Zalecamy zapoznanie się z nią wraz z pełnym Raportem AkzoNobel za I kw. 2021 r.

Raport za I kw. 2021 r. zawiera dodatkowe informacje, w tym skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR 34.

ROS (rentowność sprzedaży), Adjusted OPI (skorygowana marża operacyjna) i skorygowany zysk na jedną akcję są to alternatywne miary wyników. AkzoNobel stosuje korekty alternatywnych miar wyników do miar zgodnych z MSSF w celu przekazywania dodatkowych informacji w sprawozdaniach w zakresie bazowych zdarzeń dotyczących prowadzonej działalności. Uzgodnienie alternatywnych miar wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi miarami MSSF można znaleźć w Raporcie AkzoNobel za I kw. 2021 r.

Publiczne oświadczenie Akzo Nobel N.V. na mocy art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (596/2014).

Autor: Akzo Nobel Decorative Paints - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.6)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy Akzo Nobel
Nowości z firmy Akzo Nobel Decorative Paints
Czytelnia firmy Akzo Nobel Decorative Paints
Poradnik firmy Akzo Nobel Decorative Paints
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt