chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » wiadomości » Budownictwo wg GUS w lipcu 2020

Budownictwo wg GUS w lipcu 2020

08.09.2020
W lipcu br. produkcja budowlano-montażowa1 zrealizowana na terenie kraju, w czwartym miesiącu z rzędu, była niższa niż przed rokiem. Spadek produkcji w skali roku wyniósł 10,9% (wobec wzrostu o 6,6% w lipcu ub. roku) i był głębszy niż w poprzednich miesiącach (w czerwcu br. wyniósł 2,3%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym notowano spadek produkcji budowlano-montażowej zarówno w skali roku − o 8,5%, jak i miesiąca − o 3,6%.

Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) przeciętna miesięczna 2015=100


Chemia budowlana - Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) przeciętna miesięczna 2015=100
Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) przeciętna miesięczna 2015=100


W porównaniu z lipcem ub. roku produkcja budowlano-montażowa obniżyła się we wszystkich działach budownictwa, tym najbardziej w podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 16,9% (po wzroście o 19,5% przed rokiem). W jednostkach zajmujących się głównie budową budynków produkcja zmniejszyła się o 7,6%, a robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 2,9% (przed rokiem w tych działach notowano niewielki spadek). Mniejsza niż przed rokiem była zarówno sprzedaż robót inwestycyjnych – o 12,1%, jak i remontowych – o 9,0% (wobec wzrostów po 6,6% rok wcześniej).
REKLAMA:


W okresie styczeń–lipiec br. produkcja budowlano-montażowa była o 0,4% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 6,8% przed rokiem). Spadek produkcji notowano w budowie budynków (o 1,4%) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,6%), a wzrost – w robotach budowlanych specjalistycznych (o 1,1%). Sprzedaż robót remontowych była o 1,3% niższa, a robót inwestycyjnych – zbliżona do obserwowanej w okresie styczeń–lipiec ubiegłego roku.

Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej


Chemia budowlana - Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej
Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej


W I półroczu br. wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych2były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku (wobec spadku w I kwartale br.). Wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się z 1,3 mld zł w I półroczu ub. roku do 2,1 mld zł; wzrósł także wynik finansowy brutto – z 1,8 mld zł do 2,5 mld zł oraz netto – z 1,5 mld zł do 2,1 mld zł. Lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe uzyskano we wszystkich działach budownictwa. Największą poprawę zaobserwowano w podmiotach specjalizujących się w budowie budynków, gdzie wynik finansowy brutto wzrósł z 1,0 mld zł do 1,5 mld zł, a netto – z 0,9 mld zł do 1,3 mld zł.Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto w budownictwie zwiększył się z 2,5% w I półroczu ub. roku do 4,2%. Wzrosły też wskaźniki rentowności obrotu brutto (z 3,6% do 4,9%) oraz netto (z 2,9% do 4,0%); wskaźniki te kształtowały się też (podobnie jak wskaźnik rentowności sprzedaży brutto) lepiej niż w I kwartale br. Wskaźnik poziomu kosztów w I półroczu br. wyniósł 95,1% (wobec 96,4% w analogicznym okresie ub. roku). Na wyższym poziomie niż przed rokiem ukształtowały się wskaźniki płynności finansowej – I stopnia (45,1% wobec 29,1%) oraz II stopnia (113,8% wobec 101,0%). Udział podmiotów wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw budowlanych był mniejszy niż w I półroczu ub. roku (70,5% wobec 73,1%), ale zwiększył się udział ich przychodów w przychodach przedsiębiorstw budowlanych ogółem (z 75,9% do 83,9%).

Nakłady inwestycyjne3 w budownictwie w I półroczu br. wyniosły 1,5 mld zł i zwiększyły się w skali roku o 17,9% (wobec spadku o 8,0% przed rokiem). Liczba nowo rozpoczętych przez przedsiębiorstwa budowlane zadań inwestycyjnych była mniejsza niż rok wcześniej (o 28,4%), a wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji – znacznie niższa (o 53,0%).

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie


Chemia budowlana - Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie
W sierpniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest nadal oceniany negatywnie, jednak lepiej niż w czterech poprzednich miesiącach. Mniej niekorzystne niż w lipcu br. są diagnozy w zakresie portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Prognozy produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym są nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Utrzymują się niekorzystne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw i krajowego portfela zamówień (negatywne prognozy dotyczące zamówień na rynkach zagranicznych nieznacznie poprawiły się). Podobnie jak w lipcu br., firmy budowlane przewidują ograniczenie zatrudnienia oraz spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach.

Do głównych barier działalności w budownictwie przedsiębiorcy nadal zaliczają niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, koszty zatrudnienia i wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W porównaniu z poprzednim miesiącem m.in. nieco zmniejszyła się dotkliwość niedostatecznego popytu (choć nadal jest znacznie większa niż przed rokiem), a nieznacznie wzrosła – zbyt dużej konkurencji na rynku. W porównaniu z sytuacją sprzed roku najbardziej zwiększyła się uciążliwość niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, przy wyraźnym spadku znaczenia niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w sierpniu br. oceniane jest przez przedsiębiorców na ok. 79%, tj. o ok. 2 p.proc. więcej niż przed miesiącem, ale o ok. 8 p.proc. mniej niż przed rokiem.
Przeczytaj również: Raport ekonomiczny w pigułce
Podmioty budowlane przewidują, że negatywny wpływ pandemii COVID-19 na ich działalność w sierpniu będzie podobny do odczuwanego w poprzednim miesiącu. Prawie 24% przedsiębiorstw obawia się poważnych skutków epidemii, a ponad 10% – zagrażających stabilności firmy (w lipcu br. skutków takich doświadczyło odpowiednio ok. 25% oraz ok. 9% podmiotów). Ponad 54% jednostek zakłada, że w bieżącym miesiącu pandemia będzie miała tylko nieznaczny negatywny wpływ na ich działalność, a ok. 12% liczy na brak negatywnych skutków. Większość firm (ok. 75%) potwierdza skorzystanie z pomocy i ułatwień oferowanych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Najczęściej przedsiębiorstwa korzystały z pożyczek lub subwencji i innej pomocy finansowej (ok. 53% podmiotów) oraz ze zwolnienia lub odroczenia płatności z tytułu podatków i składek ZUS (ok. 50%).

Jednostki budowlane szacują, że spadek zamówień składanych przez klientów w sierpniu będzie mniejszy niż w lipcu br. i wyniesie średnio ok. 15%. Przewidywania przedsiębiorstw co do możliwości funkcjonowania w warunkach obostrzeń są zbliżone do notowanych przed miesiącem. W przypadku utrzymania obecnie obowiązujących ograniczeń związanych ze zwalczaniem pandemii, blisko 32% firm widzi możliwość przetrwania powyżej pół roku, ok. 21% twierdzi, że mogłoby funkcjonować od 4 do 6 miesięcy, ponad 32% – od 2 do 3 miesięcy, natomiast prawie 15% – najwyżej 1 miesiąc

------------------
1 W cenach stałych; w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
2 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi50 i więcej osób.
3 Dane dotyczące nakładów inwestycyjnych podano w cenach bieżących. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.Autor: GUS - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.4)

Jesteś w dziale:

Wiadomości

Inne wiadomości z firmy GUS
Nowości z firmy GUS
Czytelnia firmy GUS
Poradnik firmy GUS
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt