chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

System układania i spoinowania bruku, kamienia naturalnego oraz kostki betonowej – GaLaBau quick-mix/tubag.

25.05.2012
Nawierzchnie brukowane są rozkoszą dla oka i tworzą estetyczną i praktyczną aure wokół nas. Aby długo zachowywały swe naturalne piekno, należy pamiętać o właściwym i trwałym spoinowaniu. Niezwiązany, sypki materiał spoin jest łatwo wypłukiwany lub wymiatany, jednocześnie stanowiąc idealne podłoże dla brudu, porostów i mchu. Dzięki zaprawom do spoinowania Tubag można uniknąć takich niemiłych efektów – ważna jest spoina.

System związany z uwagi na całkowicie wypełniony wątek fugowy pozostaje nawierzchnią czystą i nie kurzącą się. Zafugowana nawierzchnia charakteryzuje się równością gdzie szczeliny pomiędzy kamieniami są całkowicie wypełnione zaprawą do fugowania. Strefy komunikacji pieszej wykończone fugami wpływają na jakość ich użytkowania np. panie na szpilkach, łatwość w utrzymaniu w czystości: zamiatanie, mycie, oczyszczanie.
REKLAMA:


Obok wybranych miejskich stref pieszych układy związane mogą znajdować zastosowanie przy tworzeniu:


- wokół domu i w ogrodzie
- przy kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni i małej architektury
- placów lub rynków miejskich (szczególnie często i intensywnie mytych przy pomocy urządzeń ciśnieniowych oraz zamiatanych przy pomocy samojezdnych urządzeń czyszczących)
- zadaszonych części wolnostojącej zabudowy architektonicznej np. dworce, parkingi naziemne (w przypadku zadaszonej części suchy materiał fugowy wysycha i pyli).
- w strefach odprowadzenia wody opadowej z budynków (opaski, strefy cokołowe)
- w strefach odprowadzenia wody liniowej z nawierzchni pieszych oraz jezdnych ( strefy przy krawężnikach, kratek ściekowych lub burzowych).
- i w szczególności w przypadku tworzenia nawierzchni o spadku większym niż ok. 10% ( przy tak dużym spadku następuje szybkie wypłukiwanie suchego materiału fugowego).
System budowy nawierzchni brukowych zwany dalej związanym jest szczególnie wrażliwy i podatny na niewłaściwe wykonastwo oraz ze względu na niewłaściwe materiały budowlane często adoptowane z innych segmentów chemii budowlanej.

Zaprawy podkładowo-drenażowe.


Wodoprzepuszczalne zaprawy podkładowo-drenażowe nazywane inaczej betonem porowatym lub betonem jamistym - quick-mix/tubag TDM lub TPM-D składają się z kruszywa np. kwarcowego 1,5/4mm, 4/8mm lub 5/11, 5/ do 10 % masy mączki kamiennej i piasku oraz 250-350 kg/m3 cementu lub cementu trasowego tubag. Ilość spoiwa cementowego lub trasowo-cementowego i rodzaj kruszywa w zaprawie decyduje o parametrach wytrzymałości na ściskanie i/lub zginanie.
Zaprawy podkładowe których kruszywem np. może być keramzyt połączony spoiwem TCE Tras-Compound-Einkornmörtel (spoiwo trasowo-cementowe) tworzą nośne warstwy podkładowe zw. Monokorn. Podbudowy wykonywane z zapraw podkładowo-drenażowych w zależności od rodzaju, grubości kruszywa, ilości spoiwa osiągają wytrzymałości na ściskanie od; ≤ 2N/mm2 do ≥ 35 N/mm2. Rodzaj zastosowanej zaprawy podkładowej powinien być determinowany zależnie od charakteru użytkowania nawierzchni jak np. piesza z małym obciążeniem lub drogowa ze średnim lub dużym obciążeniem kołowym. Zaprawy drenażowe służące jako podkłady charakteryzują się swobodną wodoprzepuszczalnością wahającą się ok. 500 L/m2/godz - do ponad 1500 L/m2/godz.
Oprócz właściwości wodoprzepuszczalności zaprawy drenażowe ze względu na swoją dużą porowatość ok. 5-15% nie podciągają kapilarnie wody z podłoża.

Układanie bruku w systemie związanym.


Zaprawa podkładowo-drenażowa quick-mix/tubag TDM lub TPM-D powinna mieć konsystencję mokrej ziemi lub sztywno-plastyczną. Na zwilżoną warstwę nośną należy rozprowadzić zaprawę na wymaganą grubość, min. 5-10 cm, zwyczajowo ok. 10-20 cm (w zależności od warstwy nośnej i zaprawy drenażowej). Zanim zaprawa stwardnieje mocujemy – układamy lub wbijamy kamienie kostki w świeżą zaprawę ( metodą świeże na świeże)Bardzo ważnym aspektem wykonania prawidłowego połączenia jest wytworzenie odpowiedniej przyczepności kamienia lub kostki do zaprawy drenażowej. Z uwagi na małą zawartość w zaprawach drenażowych spoiwa cementowego lub trasowo-cementowego oraz na brak dyspersji poprawiającej adhezję, połączenie kamieni bez środków poprawiających przyczepność do podłoża jest utrudnione.
Kamienie przeznaczone do układania powinny być suche, czyste, na krawędziach nie powinny znajdować się resztki piasku, pyłu, gliny lub innych środków pogarszających przyczepność.
Celem poprawy przyczepności kamienia do podłoża ( zaprawy drenażowe, beton jamisty ) należy użyć szlam kontaktowy TNH –flex lub TNH-rapid na bazie białego lub szarego cementu trasowego. Szlam kontaktowy dzięki swoim właściwościom służy nie tylko do wytwarzania trwałego połączenia kamienia z podłożem ale również tworzy „membranę” na spodzie kamienia uniemożliwiając tym samym przenikanie wilgoci, zanieczyszczeń, soli lub innych niepożądanych związków chemicznych z podłoża. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku układania nawierzchni kamienia naturalnego wrażliwego na przebarwienia tkj. marmur czy piaskowiec. Kamień lub kostka układana przy pomocy szlamu kontaktowego i zapraw podkładowo-drenażowych wspólnie tworzą stabilny monolit odporny na wszelkie naprężenia termiczne i mechaniczne zachodzące w poszczególnych warstwach układu.

Innym wariantem układania nawierzchni z udziałem zapraw podkładowo-drenażowych, jest ułożenie wymaganej warstwy zachowując reżym technologiczny mający na celu wytworzenie równości i spadków podłoża. Po pełnym stwardnieniu i związaniu podkładu z pomocą zapraw klejowych o odpowiednich parametrach mocujemy kamienie do podłoża zachowując wątek fugowy o szerokości co najmniej 5 mm.

Chemia budowlana - Rys. Szlam kontaktowy TNH-rapid ułatwia mocowanie oraz wzmacnia połączenie kamienia do warstwy drenażowej.
Rys. Szlam kontaktowy TNH-rapid ułatwia mocowanie oraz wzmacnia połączenie kamienia do warstwy drenażowej.

Zaprawy do spoinowania bruku na bazie cementu trasowego Tubag.


Tubag PFN zaprawa trasowo-cementowa jest w pełni wodoszczelną zaprawą do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt. Odporna na ścieranie i łatwa w obróbce oraz czyszczeniu po aplikacji -dzięki formule „Easy Clean Technology“ (specjalna modyfikacja zaprawy umożliwia czyszczenie każdej świeżo położonej powierzchni bez pozostawiania niepożądanych zabrudzeń i wykwitów). Po pełnym stwardnieniu jest mrozoodporna i odporna na powstawanie wykwitów na powierzchni. Zaprawa nadaje się do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz na tarasy, balkony, chodniki i komunikację pieszą i kołową o małym i średnim natężeniu. Oferowane kolory to: szary, beżowy i antracytowy. Dopuszczalna szerokość fugi w systemie związanym powinna wynosić od 5-25 mm. Zużycie ok.5,5 -17,5 kg/m2. Uziarnienie: 0-1,25 mm, wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2

Natomiast zaprawa PFH jest zaprawą , wodoszczelną, cementową o kolorze jasnoszarym z dodatkiem trasu tubag, przeznaczoną na średnie i duże obciążenia piesze i kołowe. Jej cechy to: szybkotwardniejąca, odporna ścieranie i czyszczenie (w tym maszyny czyszczące) porastanie mchem i trawami, odporna na sól drogową i w pełni mrozoodporna. Uziarnienie: 0-1,2 mm. Dopuszczalna szerokość fugi w systemie związanym powinna wynosić od 5-25 mm, wytrzymałość na ściskanie > 30 N/mm2.

Sposób obróbki dla zapraw cementowych (na dużych powierzchniach) jest ułatwiony ze względu na jej konsystencję - w postaci szlamu, którą można łatwo rozprowadzać po powierzchni.
Przeczytaj również: Odnajdź energię w ogrodzie
Chemia budowlana - Rys. Spoinowanie i zmywanie zaprawy quick-mix/tubag PFN z formułą ECT (Easy Clean Technology)
Rys. Spoinowanie i zmywanie zaprawy quick-mix/tubag PFN z formułą ECT (Easy Clean Technology)


Wszystkie zaprawy cementowe służące do tworzenia warstw nośnych, podkładowych, zapraw do fugowania i sczepnych powinny bazować na spoiwach z udziałem trasu reńskiego, który ma znaczący wpływ w tworzeniu bezawaryjnych systemów obróbki kamienia naturalnego. Zawartość trasu reńskiego tubag w zaprawach poprawia obrabialność, zapobiega powstawaniu niepożądanym skurczom, zapobiega powstawaniu wykwitom wiążąc „wolne wapno”, jest produktem naturalnym i niesie ze sobą 2000 letnie doświadczenie stosowania w budownictwie.

Chemia budowlana - Rys. Nawierzchnia z kostki brukowej spoinowaną zaprawą cementowo-trasową quick-mix/tubag PFN
Rys. Nawierzchnia z kostki brukowej spoinowaną zaprawą cementowo-trasową quick-mix/tubag PFN


Zaprawy do spoinowania bruku wodoprzepuszczalne na bazie żywic sztucznych.


Zaprawy wodoprzepuszczalne tubag PFF i PFM są to zaprawy, które umożliwiają swobodne przesiakanie wody do gruntu. Aby ten proces nie został w żaden sposób zachwiany podłożem pod nawierzchnią musi być warstwa podbudowy z materiałów niespoistych, na uprzednio zagęszczonym i ubitym podłożu gruntowym.

Zaprawa PFF tubag jest to jednokomponentowa, w pełni wodoprzepuszczalna zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej (betonowej, klinkierowej) i płyt. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w obróbce i utrzymaniu czystości dzięki formule ECT (Easy Clean Technology). Szczególnie polecana do fugowania szlachetnej kostki betonowej „płukanej” w systemach wodoprzepuszczalnych (drenażowych). Odporna na ścieranie (w tym maszyny czyszczące), mrozoodporna. Twardniejąca pod wpływem powietrza. Stosowana do fugowania chodników, ciągów pieszych, parkingów przydomowych, tarasów, patio oraz innych powierzchni obciążonych niskim ruchem kołowym i pieszym. Dopuszczalna szerokość fugi w systemie związanym powinna wynosić od 5-25 mm. Zużycie ok.5-16,5 kg/m2., wytrzymałość na ściskanie 8 N/mm2. Kolory dostępne to: kamienna szarość, bazaltowy i piaskowy.

Natomiast dwukomponentowa, wodoprzepuszczalna zaprawa na bazie żywic epoksydowych PFM służy do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej, klinkierowej, betonowej i płyt. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w obróbce i utrzymaniu w czystości. O podwyższonym parametrze odporności na ścieranie (w tym maszyny czyszczące), mrozoodporna. Stosowana do fugowania chodników, ciągów pieszych, parkingów przydomowych, tarasów, patio oraz innych powierzchni obciążonych średnim ruchem kołowym i pieszym. Dopuszczalna szerokość fugi w systemie związanym powinna wynosić od 5-25 mm. Zużycie ok.5-16,5 kg/m2., wytrzymałość na ściskanie 15 N/mm2. Kolory dostępne to: kamienna szarość, bazaltowy i piaskowy.

Chemia budowlana - Rys. Zaprawa epoksydowa 2K quick-mix/tubag  PFM, kol. kamienna szarość.
Rys. Zaprawa epoksydowa 2K quick-mix/tubag PFM, kol. kamienna szarość.


Systemy GaLaBau tubag służące w kształtowania krajobrazu i przestrzeni wokół domu i w ogrodzie, zostały w pełni zaadaptowane na inwestycjach infrastrukturalnych i drogowych. Tam gdzie koncepcja projektowa lub inwencja twórcza inwestora wymaga specjalistycznych rozwiązań, markaquick-mix/ tubag oferuje wiedzę fachową, długoletnie doświadczenie oraz najszersze portfolio produktowe.

Igor Gorzelski
Product Manager - quick-mix/tubag

Autor: Quick-mix - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.3)

Najnowsze na forum
Greysowa
Awatar użytkownika
Postów: 126
Re: Nauka a książki
data » 17.10.2021, 11:13
A jak ze szkołą? W nauce najważniejsza jest szkoła, nauczyciele. Wybierajcie tylko dobre miejsca, najlepsze dla waszych dzieci. Ja po namowie
Kamilla36
Awatar użytkownika
Postów: 460
Re: Samochód nowy, czy używany?
data » 16.10.2021, 23:52
Już dwa razy zdarzało mi się kupować powypadkowy samochód na aukcjach i jest to dla mnie najkorzystniejsza opcja. Jest to opłacalne, a
marek81
Awatar użytkownika
Postów: 145
Re: Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
data » 16.10.2021, 21:31
Czy można kupić taką armaturę w innym kolorze? Np.
marek81
Awatar użytkownika
Postów: 145
Re: Opakowania foliowe?
data » 16.10.2021, 21:30
My na potrzeby firmy zamawiamy regularnie spore ilości ekologicznych opakowań foliowych od Efekt. Polecam zapoznać się z ofertą:
Maks
Awatar użytkownika
Postów: 37
Re: Akcesoria do drukarek - Atramentówka
data » 16.10.2021, 19:49
Może warto skorzystać z https://neopak.pl/biuro/urzadzenia-biurowe Wiele urządzeń biurowych i nie
najcześciej czytane najcześciej czytane
Najczęściej czytane
CEMEX edukuje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” w Rudnikach
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt