chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Izolacja pozioma budynku metodą hydrofobową

16.05.2009
WYKONYWANIE IZOLACJI METODĄ ''HYDROFOBOWĄ"

A. Izolacja pozioma w budynku niepodpiwniczonym:
Z reguły ściany budynków wykonywane są z cegły na zaprawie wapienno-cementowej lub cementowej. W takich ścianach, otwory należy wiercić w spoinach pionowych przy cegłach układanych licówką, czyli w odstępach co 25 cm., w jednym szeregu.
Podczas wiercenia drugiego szeregu otworów nad pierwszym, odstęp w pionie wynosi max do 18 cm.
Chemia budowlana - Izolacja pozioma budynku metodą hydrofobową

Przy wykonywaniu izolacji w murach starych, zabytkowych, gdzie wymiary cegieł są większe, należy stosować zasadę wiercenia jak wyżej między spoinami. W takim przypadku normę zużycia preparatu Izomur należy zwiększyć o 10%.
Długość wiercenia otworów wynosi 3/4 grubości ściany. W niektórych przypadkach przy murach grubych ponad 1 m., długość wiercenia otworów ma wynosić 10 cm od przeciwległej ściany.
Średnica otworów od Ø19-25 mm. Otwory mniejszej średnicy to trudności spływu preparatu przy zalewaniu preparatem.
W pomieszczeniach piwnicznych o grubych murach, pierwszy szereg otworów należy wiercić pod do »30°, na wysokości do 15 od posadzki.
Po zbiciu tynków w paśmie nawierconych otworów pod izolację, określamy wgłębną wilgotność. Jeżeli nie mamy specjalistycznych przyrządów, możemy to zrobić wizualnie. Z nawierconych otworów pobieramy urobek i jeżeli ma on wygląd sypki, to możemy przystąpić do napełniania otworów preparatem Izomur. Jeżeli jednak urobek jest mazisty musimy dokonać podsuszenie otworów.
Osuszanie możemy przeprowadzać specjalistycznym sprzętem takim jak osuszaczami absorbującymi wilgoć z muru, można też nagrzewać otwory ciepłym powietrzem lub pozostawić je do naturalnego wyschnięcia.
Po dosuszeniu w pasie nawierconych otworów możemy przystąpić do wykonania ich zalewania preparatem Izomur. Możemy dokonać tego stosując różny sprzęt. Jeżeli mamy duży zakres zalewania stosujemy pompy, igłowe napełniacze. Przy mniejszych ilościach można stosować opryskiwacze ogrodowe, lub lejki.
Po zakończeniu wypełniania otworów preparatem Izomur, możemy dokonać zabetonowania otworów suchym cementem. Czynność tą możemy wykonać dopiero gdy stwierdzimy, że w otworach nie ma już preparatu. W większości przypadków do zabetonowania otworów możemy przystąpić już po 24 godzinach od zakończenia robót iniekcyjnych (w sporadycznych przypadkach, płyn może utrzymywać się w niektórych otworach nawet przez 5 dni).
Po zakończeniu w/w robót można po kilku dniach przystąpić do naprawy zbitych tynków. Do zaprawy należy dodać preparat Izomur w ilości 3% wody zarobowej.
Malowanie nowych tynków można wykonać po stwierdzeniu, że są całkowicie suche.
REKLAMA:


B. Izolacja pozioma w budynku podpiwniczonym:
Sposób nawiercania otworów jak i hydrofobizacji murów w zasadzie nie różni się od podanych w punkcie A /wykonywanie izolacji w budynkach niepodpiwniczonych/. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zawilgocenie muru zewnętrznego. Oprócz kapilarnego podciągania wody i wilgoci z gruntu, dostarczana jest wilgoć na mur od strony przylegającego gruntu zewnętrznego. Wielkość rozkładu zawilgocenia muru od tych dwóch przyczyn jest bardzo ważna.
Chemia budowlana - Izolacja pozioma budynku metodą hydrofobową

Dlatego też należy bardzo dokładnie, poprzez badania wilgotnościowe i strukturalne muru, ustalić zakres zawilgocenia osobno dla poszczególnych zawilgoceń.
W większości przypadków, wielkością dominującą zawilgocenia murów stanowi kapilarne podciąganie wody i wilgoci z gruntu na skutek braku lub nieskutecznej izolacji poziomej. W skrajnych przypadkach obie te wielkości są bardzo duże.
Ustalenie opisanego wyżej zagadnienia ma wpływ przy projektowaniu izolacji pionowej budynku. Projektant musi określić czy mamy wykonać izolację pionową typu lekkiego czy ciężkiego, co ma przyłożenie bezpośrednio na koszty.
Chemia budowlana - Izolacja pozioma budynku metodą hydrofobową

Specjaliści te wszystkie zagadnienia rozwiązują kompleksowo.
Pamiętajmy jednak, że w budynkach podpiwniczonych wykonujemy zawsze izolacje poziome i pionowe murów.

C. Izolacja pionowa - bez odkopywania ścian w budynku podpiwniczonym.

1. ściany ceglane:
Ściany ceglane zewnętrzne nawiercamy zgodnie z rysunkiem nr1.Najczęściej zadawane pytania do opisywanej metody:
Czy preparat można stosować do murów mokrych?

- tak ,preparat ma zastosowanie do murów mokrych. Jednak przy murach bardzo mokrych należy w pasie nawiercanych otworów mur podsuszyć.

Jak odróżnić czy mur jest mokry czy bardzo mokry?
- najlepiej dokonać pomiarów specjalistycznym sprzętem np metodą karbidową, suszarkowo - wagową, powierzchniową. Jednak gdy nie posiadamy odpowiednich przyrządów pomiarowych, możemy wilgotność w przybliżeniu określić z wyglądu urobku. W tym celu nawiercamy otwór wgłębnie.Z muru pobieramy urobek i jeżeli jest on w miarę puszysty to mur jest suchy, jeżeli po zdmuchnięciu nie chce się oddzielić to zawilgocony, jeżeli klei się w palcach to mokry, jeżeli klinuje się na wiertle w postaci mazi to jest bardzo mokry /taki mur należy podszuszać przed wlaniem preparatu Izomur/.

Czy można nawiercać otwory w jednym rzędzie?
- otwory pod izolację poziomą wiercimy w dwóch rzędach. Wyjątek stanowią ściany wewnętrzne nie posadowione na gruncie, w nich możemy nawiercać otwory w jednym rzędzie.

Czy wiertłami o średnicy Ø15 mm można wiercić otwory pod izolację?
- tak można nawiercać otwory tą średnicą. Należy jednak mieć na uwadze, że przy tej średnicy trudno nam będzie się wykonywało wlewanie preparatu w tak małe otwory. Dlatego zalecamy nawiercanie otworów o większej średnicy, najlepiej o średnicy od Ø19 mm do Ø23 mm. Mogą być oczywiści jeszcze większe.

Czy zagęszczając rozstaw między otworami możemy wiercić w jednym rzędzie?
- nie jest to dopuszczalne.Badania wykazały, że może powstać izolacja która fragmentami może przepuszczać wilgoć.

Jak długo wykonywać wlewanie preparatu w otwory?
- do czasu zużycia podanej przez nas normy. Proces wlewania należy wykonać w ciągu jednego dnia. Otwory zalewamy kilkakrotnie,do czasu zużycia całości preparatu, w odstępach co najmniej 1,5godziny między wypełnianiami. Jeżeli w niektórych otworach jest płyn, to te otwory wypełniamy do pełna.

Co zrobić jeżeli mur jest warstwowy?
- jeżeli nie posiadamy urządzeń do uszczelniania między warstwami to stosujemy nawiercanie otworów dla każdej ściany osobno. Praktycznie mamy dwie izolacje poziome (jedna dla ściany wewnętrznej druga dla zewnętrznej). Taki sposób nawiercania stosujemy dla ścian warstwowych w budynku niepodpiwniczonym.

Co mam zrobić jak mam ściany warstwowe w piwnicach?
- postępujemy podobnie jak w odpowiedzi na pytanie poprzednie z tą różnicą, że w ścianie zewnętrznej otwory pod izolacje wiercimy na poziomie przyziemia, a w ścianie wewnętrzne na poziomie posadzki piwnic. W niektórych wypadkach przy bardzo mokrych murach w obszarze stropów, wykonujemy dodatkowo blokadę podstropową. Najbliżej jak to możliwe na styku stropu i ściany wiercimy rząd otworów i wlewamy w nie peparat w taki sam sposób jak przy wykonywaniu izolacji poziomej.

Czy preparat można stosować w murach wykonanych z kamienia?
- tak, wykonanie izolacji jest bardzo skuteczne. Nawiercamy otwory w spoinach między strukturą kamienną.
Należy zużyć preparat Izomur w ilości o 20%więcej niż przy murach wykonanych z cegły.

Mam małe dzieci, czy mogę stosować preparat w pokoju gdzie śpią dzieci?
- Preparat Izomur jest materiałem do stosowania również wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Jednak jak przy materiałach chemicznych należy przestrzegać zaleceń i nakazów producenta (znajdują się na każdym sprzedawanym opakowaniu i w karcie charakterystyki). Głównym zaleceniem Państwowego Zakładu Higieny zamieszczonym w ateście jest warunek, że pomieszczenia można użytkować po zaniku zapachu preparatu Izomur.
W Pani przypadku, dzieci będą mogły go użytkować po zaniku zapachu spirytusu. Zwykle trwa to kilka dni (w okresie zimowym dłużej, w lecie czas wyparowania spirytusu jest krótszy).

Mam zagrzybienie ścian od przemarzania, czy preparat izomur będzie skuteczny?
- Zasada jest następująca, najpierw należy zlikwidować przyczynę, (w tym wypadku docieplić ściany), potem odgrzybić ściany preparatem izomur. Jednak często się zdarza, że izolację ścian nie można wykonać od razu. W takim przypadku można odgrzybić mur, jednak należy mieć na uwadze, że zagrzybienie ścian może powrócić po dłuższym czasie.

Czy można wykonywać izolacje i odgrzybianie preparatem izomur w okresie zimowym?
- Oczyiście, że można. Pora roku jest nie istotna, ze względu na zastosowaniu jako rozpuszczalnika w preparacie spirytusu etylowego. A jak wiadomo spirytus nie zamarza przy niskich temperaturach, lecz wolniej odparowuje.

Jaka jest gwarancja na preparat Izomur?
- Preparat Izomur jest objęty gwarancją producenta. Każda partia materiału jest sprawdzana zgodnie z obowiązującymi normami. Preparat jest ważny przez okres 2 lat od daty produkcji. Towar objęty jest gwarancją satysfakcji klienta tzn. podlega zwrotowi w okresie ważności, pod warunkiem nienaruszenia plomb i w oryginalnych opakowaniach. Trwałość w 100% żywicy zawartej w preparacie wynosi 50 lat.

Chciałbym zastosować preparat Izomur w innej metodzie np.krystalicznej. Czy jest
to możliwe?

- Niestety nie jest dopuszczalne stosowanie preparatu Izomur w innych metodach osuszeniowych. Został on opracowany do naszej technologii hydrofobowej, i tylko tu uzyskuje się pełną gwarancję skuteczności izolacji. Mamy sygnały, że preparat Izomur stosowany jest jako zamiennik w innych metodach, ale ryzyko braku trwałości izolacji jest tu bardzo duże.

Czy preparat Izomur można wtłaczać pod ciśnieniem i jakie przyrządy stosować?
- Nie ma potrzeby wlewać preparat w otwory pod ciśnieniem. Środek ten ze względu na dużą penetrację wymaga grawitacyjnego wlewania w mur. Sposób jest tu dowolny i zależy od zakresu robót. Przy małym zakresie prac wystarczy zwykły lejek lub dysza spryskiwacza. Przy dużej ilości otworów można ten proce zmechanizować np.wlewać w otwory Izomur wężami z pompy zainstalowanej w beczkach z preparatem.
Szybkość napełniania otworów jest nie istotna. Należy tylko proces ten zakończyć w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia hydrofobizacji otworów.

Czym wypełniać otwory po zalewaniu preparatem Izomur?
- Otwory należy wypełniać suchą zaprawą cementową. Jest to ważne ponieważ nastąpi pobranie przez suchą masę zapraw wilgoci z otworu. Utworzy się dodatkowo szczelny korek, co wzmocni i tak osłabiony mur przez korozję od jego zawilgocenia. Sposób wypełnienia dowolny, może być ręczny lub mechaniczny.

Czy konieczne jest wiercenie otworów w spoinach jak podano na rysunku waszej metody?
Jeżeli mur nie posiada tynku i układ cegieł jest symetryczny, to wskazane jest rozpoczęcie wiercenia w spoinach. Jest to szczególnie istotne w obiektach zabytkowych, gdzie nie chcemy naruszać struktury cegieł. W innych przypadkach nawiercamy otwory zachowując wymagany rozstaw otworów, nie zwracając uwagi na spoiny. Nie ma znaczenia na skuteczność metody trzymanie się schematu wiercenia otworów w spoinach.

Źródło: Izomur

Autor: Izomur - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.1)

Najnowsze na forum
George
Awatar użytkownika
Postów: 399
Re: Nowoczesne meble biurowe
data » 03.12.2023, 23:00
Na pewno w biurze nie powinno zabraknąć wygodnego krzesła. Świetnie sprawdzają się , które mają nie tylko nowoczesny wygląd, ale przede
Krzysztof50
Awatar użytkownika
Postów: 425
Re: Smartfon Huawei
data » 03.12.2023, 19:53
P40 jest fajny. Sam miałem P30, a teraz P40. Szybki, duży ekran, dość pojemna bateria (wiadomo, jak się człowiek 'bawi' telefonem, to
Flugusz
Awatar użytkownika
Postów: 777
Re: Jakie gadżety reklamowe do firmy budowlanej
data » 03.12.2023, 18:33
Myślę, że czy długopisy to uniwersalny gadżet reklamowy i sprawdzi się w każdej branży. Notesy samoprzylepne z logo i długopisy stanowią
Krzysztof50
Awatar użytkownika
Postów: 425
Re: Dodatkowe źródło zarobku
data » 03.12.2023, 17:20
Ciekawą opcją na zarabianie w sieci jest droppshipping. Widziałem na ten temat już wiele kursów i filmików na YT czy TikToku. Powiem Wam, że
Matalena
Awatar użytkownika
Postów: 329
Re: Szelki dla psa
data » 03.12.2023, 15:50
No tak, szelki to lepsza opcja. Ja mam psa takiego około 10 kg i też nie bardzo chce chodzić przy nodze. Męczyło mnie, że dyszy na spacerze,
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl korter.pl
Copyright 2023 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt